SERRA MÜDERRİSOĞLU

Doç. Dr. Serra Müderrisoğlu

Bürem Yönetim Kurulu Üyesi (2007-devam).

Öğretim Üyesi, Psikoloji Bölümü, Boğaziçi Üniversitesi.
BÜPAM İdari Koordinatörü 

Ph.D. Boston Üniversitesi, A.B.D.